Naše produkty

V naší produktové dílně si můžete vybrat z několika řešení, která stavíme s důrazem na snadnou integraci s legacy systémy, skvělou uživatelskou zkušenost a jasnou hodnotu pro váš byznys. Nabízíme například nástroj pro analýzu metadat a datových toků nebo retenční model pro obchodní a marketingová oddělení. Aktuálně připravujeme další řešení pro oblast datových auditů.Společnost CEOS Data s.r.o. realizuje Projekt s názvem Výzkum a vývoj aplikace CEOS MetaData pro automatickou správu podnikových metadat. Cílem projektu je realizace dalších VaV aktivit, které povedou k dosažení finální verze 2.0 unikátního softwarového nástroje CEOS MetaData (CMD) pro vysoce pokročilou analýzu podnikových metadat, napříč různými informačními systémy s využitím prvků umělé inteligence a statistických analýz. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Retenční model