Na poli facility managementu dochází k zásadním posunům, už nestačí dodávat lidi pro fyzickou ostrahu, úklid nebo odečet energií. Přidaná hodnota je v datech a v automatizaci, které přináší vhled, pochopení a mnohem spolehlivější a levnější provoz. Na dalším rozvoji naší vize chytrých služeb v oblasti správy budov, zejména pak ve specifické oblasti správy a reportingu dat, jsme se rozhodli spolupracovat s týmem CEOS Data.

Jan Čulík

Project Manager, Innovis, člen skupiny M2C
Klient

M2C - komplexní správa a zabezpečení nemovitostí

M2C poskytuje služby integrovaného facility managementu – stará se o úklid, údržbu a zabezpečení firemních i veřejných objektů. Za 30 let existence na trhu se M2C podařilo vybudovat jednu z největších společností v oboru s mezinárodní působností ve 12 zemích Evropy a 8 500 zaměstnanci. Díky dlouholetým zkušenostem a know-how v rámci služeb ostrahy, údržby a úklidu je M2C firmou udávající trendy na trhu. Soustředí se na vývoj inovativních řešení a využívání nových IoT technologií, které v posledních letech do oblasti správy budov přináší digitální transformace celého odvětví.
Výzva

Adaptace firmy na nový digitální standard v oboru a prodej inovací, které zákazníci oceňují

  • Konsolidace dat z různých typů zařízení
  • Nastavení nového automatizovaného workflow
  • Analýza konkurence a tržních příležitostí pro monetizaci dat

Společnost M2C a CEOS Data měly na začátku kooperace jasnou vizi: přinést zákazníkům nový standard služeb v oblasti správy, údržby a ostrahy budov. Na poli facility managementu stále mnoho firem staví svůj byznys model na dodávání lidí pro fyzickou ostrahu, úklid, údržbu nebo odečty energií. V posledních letech ale dochází k výrazné digitální transformaci celého odvětví, z níž těží jak zákazníci (díky sofistikovanějším službám), tak firmy, které inovace na trh přináší (díky novým zdrojům revenue).
Společnost CEOS Data se v rámci spolupráce soustředila na zvýšení efektivity digitalizace dat, která M2C sbírá z celé řady kamerových, teplotních a dalších čidel i prostřednictvím přímého dozoru nebo údržby a předává je v podobě reportingu svým klientům. Cílem bylo maximálně eliminovat případné chyby při manuálním zpracování dat a kopírování z tabulek do prezentací a závislost doručení reportu zákazníkovi na konkrétním člověku. To jsou problémy, které se mohly negativně promítat do zákaznické zkušenosti.
Druhým důležitým bodem spolupráce M2C a CEOS Data bylo využití konzultačního týmu pro rozvoj strategie monetizace dat z IoT technologií, které M2C při facility managementu využívá.
S CEOS Data spolupracujeme hlavně prostřednictvím naší dceřiné společností Innovis, která řídí digitální transformaci všech našich firem ve skupině M2C. CEOS Data jsou naším partnerem pro vývoj automatizovaných řešení, zpracování dat, jejich interpretaci a v roli konzultanta nám pomáhají i v oblasti monetizace dat.  Díky naší efektivní spolupráci s CEOS Data se nám daří ještě více zrychlovat technologický rozvoj.

Jan Čulík

Project Manager, Innovis, člen skupiny M2C

Řešení

Datový audit a úzká spolupráce s konzultačním týmem pro vytvoření strategie monetizace dat

  • Datový audit a digitalizace dat jako základ pro podrobnou analýzu
  • Vytvoření datového skladu a automatické načítání dat z koncových zařízení do databáze
  • Zavedení MS Power BI pro reporting
  • Konzultace a návrh nových strategií pro zařazení datových produktů do nabídky M2C

Datový sklad umožňuje sledovat historická data o provozu budov a předvídat výkyvy ve spotřebě energií, v návštěvnosti nebo v nárocích na zaměstnance

Technologie, jako například kamerové systémy, které používá M2C při správě budov, sbírají data a poskytují uživateli zjednodušený datový přehled. Tento přehled je navržen tak, aby byl co nejvíce stručný a srozumitelný, což umožňuje rychlý přístup k základním informacím. M2C stále pracuje na rozšíření funkcí, které umožní pokročilou interpretaci dat a sledování v delším časovém horizontu pro ještě lepší uživatelský zážitek.
Řešením je ukládání těchto dat do jednoduchého datového skladu, který umožňuje historický pohled na data i vytváření predikcí na základě těchto dat. Veškeré datové analýzy a interaktivní reporty se zobrazují a exportují v podobě chytrého BI reportingu, konkrétně Microsoft Power BI.

BI reporting a integrace s dalšími podnikovými systémy M2C

BI reporting jsme doporučili propojit s fakturačním systémem, což umožňuje automatizovat celé workflow od analýzy poskytnutých služeb až po zaslání faktury zákazníkovi včetně reportingu poskytnutých služeb a dalších datových analýz.

Analýza trhu

M2C a CEOS Data se od začátku soustředily na analýzu trhu, která potvrdila, že roste poptávka po sofistikovaných datových produktech, které klientům přinesou vhled do toho, jak funguje provoz jejich budov z dlouhodobého hlediska. Klienti začínají vnímat automatizaci jako standard a chtějí naplno využít dostupná data k lepšímu řízení spotřeby budov i k lepšímu pochopení chování návštěvníků a uživatelů budov v průběhu celého roku.
Naše konzultační a technologické týmy provedly digitální transformací celou řadu firem. Víme, jak může být těžké adaptovat se na nový standard v oboru. Digitalizace není jen o technologiích, ale také o nových zákaznických potřebách, kterým je nutné přizpůsobit byznysovou a marketingovou strategii.

Lukáš Baroch

Business Development Director, CEOS Data

Výsledky

Nové služby automatizovaného reportingu lákají zákazníky a zvyšují míru retence

  • M2C kompletně digitalizovala sběr dat z koncových zařízení a čidel pro kontrolu a monitoring budov
  • Díky datovému skladu a BI reportingu nabízí M2C svým zákazníkům nové služby a získala nový zdroj revenue
  • Datové reporty dávají zákazníkům větší kontrolu nad správou budov a zároveň jim jasně komunikují benefity služeb M2C
Přidaná hodnota nových služeb M2C leží primárně v datech a v automatizaci, díky čemuž zákazníci získávají detailní přehled o vlastním fungování, mohou efektivně šetřit náklady na provoz budov a zajistit jejich spolehlivější fungování.
Detailní reporting záchytů krádeží, návštěvnosti nebo ušetřených energií je to, co jasně komunikuje zákazníkům přidanou hodnotu a návratnost investice do služeb M2C. Automatizovaný detailní reporting není jen produkt poskytovaný nad rámec klasických služeb správy budov, ale zároveň funguje jako stěžejní nástroj retence zákazníků M2C.

Chcete podobné řešení?